STARRING
Pedro Pascal, Matt Damon, Willem Dafoe, Andy Lau, Tian Jing, Numan Acar, Han Lu, Eddie Peng, Jing Tian, Hanyu Zhang, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai

DIRECTORS
Yimou Zhang, Zhang Yimou

RELEASE DATE
2-17-2017

RUN TIME
103 min

MPAA RATING
(PG 13), for sequences of fantasy action violence

Reviews

Shari Green

The Massie Twins

Barbara VanDenburgh